www.orlsafarikova.cz

dnes: 
telefon 412 151 906

Co s sebou

karta pojištěnce, seznam léků, číslo svého mobilu

Chceme, aby vaše návštěva v naší ordinaci byla příjemná. Pomůže to, když přijdete připraveni a víte, co můžete očekávat. Při vstupu do čekárny vložíte kartičku pojištěnce do přístroje a zmáčknete důvod návštěvy. Před vyšetřením mějte  připravený seznam léků, co užíváte, alergie na léky  a a číslo svého mobilního telefonu.  

Děkujeme.